Fakta om hørselsskade og ørepropper for musikk, konsert og musikere

Hvor raskt kan en få hørselsskade?

En hørselsskade kan oppstå etter kun 15 minutter(!) dersom du ikke bruker ørepropper på en konsert. 

Du har helt sikkert opplevd susing i ørene etter å ha vært utsatt for høy lyd over en lengre periode. Denne suse lyden er et klart signal om at du har vært utsatt for skadelig støy og for mange vil ikke denne susingen forsvinne. Mange vil også oppleve nedsatt hørsel over tid.

Myten om at ørepropper ødelegger musikkopplevelsen

Det at ørepropper ødelegger musikkopplevelsen er bare tull! Bruker du riktige ørepropper som er ment for bruk til konsert, musikk, bandøving og lignende, så vil ikke lyden bli ødelagt og du kan nyte musikken på et trygt nivå. 

Når du skal velge ørepropper til konsert er det viktig at du leter etter ørepropper som benytter støyfiltere. Fordelen med dette er at disse kun demper lydnivået, men lar deg fortsatt kunne høre. Hantek Audio leverer både formstøpte og universale ørepropper for musikk. Se våre anbefalinger lengst ned i artikkelen.

Forbigående og permanente hørselsskader

Tinnitus.no skriver at forskning og kliniske undersøkelser viser at ørets sanseceller blir skadet dersom de utsettes for et visst lydnivå over et gitt tidsrom.

Omfanget av en skade varierer ut i fra hvilke gener man er utstyrt med, hvilken type støy og hvor lenge man har oppholdt seg i denne støyen. 

Øret har en egen evne til å kunne hele seg selv helt eller delvis, og kort tid etter en situasjon med mye støy vil denne funksjonen være aktiv. Man snakker derfor både om forbigående og permanente hørselstap. Selv om sansecellene har en evne til å reparere skader innen få dager etter en støypåvirkning, kan støy føre til ikke-målbare-hørselstap og tinnitus.

Anbefalte ørepropper til musikk