Bruk og vedlikehold

På denne siden får du generelle instrukser og veiledning for bruk og vedlikehold av dine formstøpte ørepropper.

Dersom du ikke finner den informasjonen du leter etter kan du kontakte kundeservice for nærmere informasjon og hjelp.

Klikk på bildet for å se bildet i større format.

Slik setter du inn øreproppene

Hver øreplugg er merket med en rød eller blå logo (med mindre de er tilpasset etter en annen spesifikasjon). Øreplugg merket med Rød logo passer i ditt høyre øre og øreplugg med Blå logo passer i ditt venstre øre.

Hold ørepluggen som vist i Bilde B og før den forsiktig inn i ørekanalen (Bilde C), vri den bakover mens du trykker forsiktig. Press på ørepluggen til den passer komfortabelt i øret, som vist i Bilde D. Er ørepluggene utstyrt med håndtak holder du i disse når du setter inn ørepluggene.

En tube med krem følger med for å gjøre innsettingen enklere dersom innsettingen er vanskelig. Smør en liten mengde krem rundt kanten på tuppen av ørepluggen for lettere innsetting i ørekanalen.

Slik tar du ut øreproppene

Ørepluggen fjernes ved å ta tak i ørepluggen og vrir fremover, mens du trekker den forsiktig ut av øret. Hvis ørepluggene er utstyrt med håndtak, holder du i håndtakene når du fjerner ørepluggene.

Hvis ørepluggene er utstyrt med nakkesnor eller kabel, må du ALDRI fjerne dem ved å trekke i ledning eller kabel da dette kan skade produktet. Dette dekkes ikke av garanti eller reklamasjonsretten.

Slik tar du ut øreproppene

Ørepluggen fjernes ved å ta tak i ørepluggen og vrir fremover, mens du trekker den forsiktig ut av øret. Hvis ørepluggene er utstyrt med håndtak, holder du i håndtakene når du fjerner ørepluggene.

Hvis ørepluggene er utstyrt med nakkesnor eller kabel, må du ALDRI fjerne dem ved å trekke i ledning eller kabel da dette kan skade produktet. Dette dekkes ikke av garanti eller reklamasjonsretten.

Ta ut og inn støyfiltere

ACS filteret kan fjernes for å rengjøre ørepluggene, erstatte dem eller bytte filter til en annen dempningsgrad. Hvis du bytter filteret må bare ACS filter brukes for å opprettholde produktsertifiseringen (hvis aktuelt) som hørselvern.

For å fjerne filteret forsiktig, klem ørepluggen i området rundt filteret til det ‘popper’ ut av ørepluggen (Bilde E).

For å sette inn filteret rett vei må du først sørge for at ACS logoen er vender ut mot deg, slik at logoen synes når filteret sitter plassert i ørepluggen. Sett filteret inn i ørepluggens større åpning. Først sett inn filteret vinklet, trykk på undersiden av filteret og trykk deretter på logoen for å plassere filteret korrekt i åpningen (Bilde F).

Kontroller at filteret er riktig plassert i ørepluggen før du setter ørepluggene i øret (Bilde G, H og I)

Vedlikehold og oppbevaring

Det er viktig at du leser disse instruksjonene for å sikre produktets levetid. Manglende vedlikehold av ørepluggene i samsvar med disse instruksjonene kan svekke produktets ytelse og funksjoner, samt frafall fra garanti og reklamasjonsrett.

Etter hver bruk, rengjør ørepluggene med en ren fuktig klut eller steril våtserviett. Gå over hver øreplugg visuelt for å kontrollere at ingen ørevoks, hudrester eller skitt har trengt inn i lydkanalene. Bruk medfølgende rengjøringsverktøy for å fjerne eventuelle fremmedlegemer forsiktig. Oppbevar alltid ørepluggene i det medfølgende etuiet når dem ikke er i bruk og sørg for at de er rene og tørre før dem legges i etuiet.

Hold ørepluggene unna fuktighet, ekstrem kulde, varme eller direkte sollys.

Ikke-elektroniske øreplugger kan rengjøres i varmt såpevann hvis nødvendig.

Filtrene skal fjernes på forhånd og ørepluggene skal skylles og tørkes før filtrene monteres tilbake i ørepluggene. Filtrene skal bare rengjøres om nødvendig, og bør aldri nedsenkes i væsker.

Noen kjemiske stoffer kan påvirke ørepluggene negativt. Ytterligere informasjon om dette kan søkes hos produsenten.

Hvis produktet inneholder elektroniske komponenter, skal det aldri komme i kontakt med væske eller fuktighet.

Advarsler

– Ørepluggen må plasseres riktig i øret og for å beskytte brukeren mot farlige støynivåer og/eller for kommunikasjonsformål. Feil plassering i ørekanalen og bruk kan redusere effektiviteten av støydempingen. Produktet er ikke beregnet for noen annen bruk.

– Produktet må plasseres, justeres og vedlikeholdes i henhold til instruksjonene.

– Hvis produktet er utstyrt med nakkesnor eller kabel, må det tas hensyn til at den ikke hekter eller surrer seg i objekter.

– Produktets ytelse kan reduseres etter kontakt med skarpe gjenstander, f.eks stikk eller kutt (Bilde J og K).

– Kontroller produktet regelmessig for å sikre god og korrekt ytelse. Bruk aldri produktet dersom det er tegn på at produktet er skadet.

– Produktet kan påvirkes negativt ved kontakt med kjemikalier eller alkohol.

– Hvis disse instruksjonene og advarslene ikke overholdes, kan beskyttelsen som er gitt av produktet være alvorlig svekket.

– Pass på at produktet og begge hendene er rene før innsetting gjennomføres. Dette for å redusere risikoen for infeksjon.

– Kvelningsfare – Hold produktet utilgjengelig for små barn.

– Plutselig eller rask insetting/fjerning av produkt inn/ut av ørekanalen kan skade øret.

– Passende hørselvern (dempningsgrad) må alltid brukes i støyende omgivelser.

– Tilbehøret er kun beregnet for bruk med dette produktet. De er ikke anbefalt for annen bruk.

– Du er selv ansvarlig for å vurdere om bruken av produktet påvirker evnen til å utføre en aktivitet på en sikker måte. Stopp hvis du finner det distraherende eller forstyrrende.

– Det anbefales ikke å bruke produktet etter utløpsdatoen (se uten av pakken).

Den angitte dempingen av produktet kan ikke lenger garanteres etter utløpsdato.
Som en retningslinje anbefaler vi nye øreavstøpninger og erstatning av hørselvern / øreplugger hvert fjerde år, grunnet anatomiske endringer i formen av ørekanalen.