Dette er vilkår og betingelser for utføring av Custom CIEM Care Service av Hantek Audio AS. Ved å samtykke dette er du innforstått med alle punkter.

Dato: 16/03/2020 – Bekreftet av daglig leder – Fredrik Geir Hansen

 1. Hantek Audio AS er en privat aktør som tilbyr utføring av rengjøring, men på ingen måte reparasjoner elle andre utførelser på ditt produkt.
 2. Hantek Audio AS sørger for å sende ferdig produkt tilbake til kunde forsvarlig pakket slik det unngår skader og mot avtalt fraktpris iht. hva som er oppgitt i nettbutikk.
 3. Ved valg av PAKKE I POSTKASSE som fraktmetode ligger risikoen hos kunde. Hantek Audio AS tar ikke ansvar for tap eller skader som kan skje under sending ved valg av denne fraktmetoden. Vi anbefaler derfor valg av PAKKE TIL HENTESTED.
 4. Produkter blir kun renset og håndtert etter avtale i bestilling. Dersom det skal være et problem med produktet som er forventet fikset av kjøper/bruker etter rengjøring og behandling vil ikke Hantek Audio AS stille seg ansvarlig seg for dette, da slike feil kan være på komponenter installert av produsent eller andre årsaker vi ikke kan ta stilling til (fuktskader, mangel etc.)
 5. Hantek Audio AS har ikke ansvar for reklamasjon eller garanti på produkter som ikke er kjøpt direkte hos oss. Ved en garantisak eller reklamasjonssak må produsent eller forhandler kontaktes direkte.
 6. UV-behandling i noen få tilfeller medføre at fuktskader, som allerede finnes i produkt, kan forverres eller ikke forbedres. Hantek Audio AS tar ikke ansvar i disse tilfellene. UV-behandling er ment for å rengjøre overfladisk fuktighet eller fuktighet fra kontakter, innganger på lydkanal og filtere.
 7. Kjøper er selv ansvarlig for å pakke produktet forsvarlig og sende det på en trygg måte.
 8. Hantek Audio AS godtar alle fabrikater og utfører rengjøring slik som markedsført og kan ikke garantere at rengjøringer vil løse eventuelle problemer en måtte ha med produktet. Dette gjelder f.eks fuktskader, tette filtere som må byttes hos produsent, fuktskader som ikke kan fjernes eller lignende.
 9. Produkter som leveres inn med eventuelle problemer hvor kjøper forventer forbedring etter rengjøring tar ikke Hantek Audio AS ansvar. Visse problemer kan skyldes fukt eller andre feil som kan være en mangel på produkt eller skade som ikke kan løses ved tjeneste Hantek Audio AS tilbyr.
 10. Hantek Audio AS gir ingen garantier på at feil eller mangler som oppstår senere på produktet etter rengjøring. Produktet sendes inn av kunde på egen ansvar for en rengjøring og eventuelt UV-behandling for å behandle produktet slik som det er.
 11. Produkter som blir mottatt skadet eller allerede ikke fungerer etter spesifikasjoner tar ikke Hantek Audio AS ansvar for. Det kan ALDRI garanteres at en rengjøring kan løse et problem ved et produkt dersom det er andre feil ved produktet som medfører problemet.
 12. Hantek Audio AS foretar heller ikke kvalitetssikring av produkter utenom ACS. Det betyr produkter som kommer inn fra andre produsenter blir kun renset og behandlet etter avtale, men aldri kontrollert for å fungere til spesifikasjoner, da dette må gjøres direkte av produsenten selv.
 13. Pakker som ikke hentes ut av kunde fra postkontor og returneres Hantek Audio AS vil medføre kostnad på kr 180 inkl.mva for å dekke returkostnader + eventuelt ny fraktomkostning.
 14. Alle ekstra kostnader som påløper vil bli etablert i Klarna Payments med et gebyr på kr. 49 inkl.mva. Dette er kostnader som påløper utenom avtalt pris eller priser betalt i nettbutikk. Produktet vil ikke sendes fra Hantek Audio AS før en form for betaling er bekreftet av kunde i disse tilfellene.