Andre produkter

Her finner du andre produkter som vi leverer og som ikke benytter støyfiltere, slik som fleste av våre produkter.

Merk deg produktene SleepSound, Total Blocks og SWIM ikke er CE merket i enhet med EN352-2 standarden. Det betyr at disse produktene ikke er klassifisert som hørselsvern.

Produkter: