Garanti og reklamasjon

Før du kjøper eller ønsker ditt produkt returnert er det viktig at du får med deg alle vilkår.

Hantek Audio AS forholder seg strengt til Forbrukerkjøpsloven og alle punkter på denne siden er regulert etter dette. 

Garanti

Alle våre produkter leveres med en garanti fra produsent hvor produktet garanteres fri for mangler i materialer og/eller produksjonsfeil og feil på komponenter for en periode på ett (1) år fra leveringsdato. 

Garantien gjelder bare hvor produktene har vært riktig brukt iht. brukerveiledningen og ikke har vært underlagt misbruk, uaktsomhet, ulykke, naturlig slitasje eller tyveri/tap.

Ingen returer innenfor garanti skal gjøres uten avtale med selger eller Hantek Audio AS med mindre det er godkjent eller avtalt på forhånd. Dette gjør du ved å kontakte selger av produktet ditt. Har du handlet hos Hantek Audio AS direkte kan du klikke her.

Alle produkter leveres med en 60 dagers Passformgaranti. Se lengre ned på denne siden for informasjon. 

Passform

På alle våre formstøpte ørepropper får du to (2) måneders reklamasjonsrett på passformen fra leveringsdato. Tidsfristen er regulert etter Forbrukerkjøpsloven hvor kjøper skal reklamere innen rimelig tid fra man oppdager eller burde ha oppdaget mangelen (minimum 2 måneder).

Klage på passform skal registreres elektronisk og skriftlig ved å fylle ut serviceskjema her.

Klager/reklamasjoner utenfor tidsfristen vil medføre kostnader for justering, lakkering eller for ny produksjon av produkt. Priser for justering og lakkering er nevnt nedenfor. Dette er en fastpris uavhengig om det er 1 eller komplett par som skal justeres.

Om produktene må produseres på nytt vil du få et prisoverslag for dette, da disse prisene kan variere. Andre vilkår for undersøkelse av produkter vil gjelde. 

Reklamasjon og regler

Som forbruker (privatperson) har du en reklamasjonsrett på 2-5 år. Med reklamasjon betyr at du kan klage på en feil eller mangel på produktet innenfor tidsperioden. Husk at iht. Forbrukerkjøpsloven er du pliktet til å reklamere innen rimelig tid, dette er ikke kortere enn 2 måneder fra feilen er oppdaget. 

Dette dekkes ikke av reklamasjon: Misbruk, dårlig vedlikehold, tette ørepropper grunnet ørevoks, fuktighet, tyveri eller andre årsaker som ikke skyldes en direkte mangel eller produksjonsfeil. Merk deg at etter 6 måneder fra kjøpsdato har kjøper bevisbyrden for å dokumentere at feilen er en mangel. 

Reklamasjon CIEM
Alle Custom IEMs har 5 års reklamasjonsrett mot feil og mangler, med unntak av lydelementer og kabel som er en del av produktet som kan slites ut eller slutte å fungere av ulike årsaker som ikke er en mangel/produksjonsfeil. Hantek Audio AS dekker kun reparasjoner av lydelementer med feil inntil 2 år fra leveringsdato.

Reklamasjon Ørepropper
Alle formstøpte ørepropper ørepropper har 5 års reklamasjonsrett mot produksjonsfeil og mangler. Merk deg av bevisbyrden for mangel/feil ligger hos kjøpers ansvar etter 6 måneder fra kjøpsdato. 

Undersøkelse og gebyrer
Iht. Forbrukerkjøpsloven §30 siste ledd
forbeholder Hantek Audio AS seg retten til å fakturere kjøper for de kostnader som påløper for undersøkelse av produkt i de tilfeller det ikke viser at feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjon. 

Reparasjoner

Du får en to (2 måneders) garanti på utført reparasjon av ditt produkt. Merk deg at det kun blir gitt garanti ved utført reparasjonsarbeid og ikke andre årsaker som forekommer etter reparasjoner.

Ved rengjøring av produkter blir det ikke gitt noen garantier. Se punktet “Rengjøring” på denne siden for mer informasjon.

Iht. Forbrukerkjøpsloven §30 siste ledd</strong>: Hantek Audio AS forbeholder seg retten til å fakturere kjøper for de kostnader som påløper for undersøkelse av produkt i de tilfeller det ikke viser at feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjon. Makspris for dette er kr 350 inkl.mva + frakt. Du betaler selvsagt ingen gebyrer om det viser seg å være en garanti- eller reklamasjonssak. Det kan derfor være lurt å kontrollere produktet fullstendig før retur og registrering av service. 

Rengjøring

Ved rengjøring av ørepropper og Custom IEMs og ørepropper blir det ikke gitt noen garantier. Hantek Audio tar ingen ansvar for skjult problemer, skader eller lignende som er ved varen under rengjøring. Det samme gjelder dersom en feil skulle oppstå i forbindelse med at produktet blir rengjort. 

Prisen for rengjøring inkluderer omkostninger for en undersøkelse dersom vi oppdager en feil ved varen din ved, under eller etter rengjøringen. Prisoverslag for reparasjon kan bli avslått og produktet returneres uten refusjon av rengjøring + fraktomkostninger. 

Er selve materialet på øreproppene blitt misfarget, vil ikke en rengjøring kunne fjerne dette. En slik misfarging sitter i selve materialet og kommer normalt av syre fra ørevoks og bakterier. Normalt å se på ørepropper som ikke vedlikeholdes jevnlig. 

Mistenker du feil ved varen eller opplever andre problemer kan du kontakte Hantek Audio AS på forhånd.

Bestilling av rengjøring gjøres kan du gjøre via våre support-sider. 

Bytte av filter

Alle våre PRO Custom ørepropper fra ACS med støyfilter leveres med en 2 måneders bytterett. Det betyr at du kan bytte ut dempingen i øreproppene uten kostnad, med unntak av fraktomkostninger til Hantek Audio AS – innenfor 2 måneder fra leveringsdato. Returkostnadene fra Hantek Audio AS til kjøper dekkes av bytteordningen. 

Du er selv ansvarlig å melde i fra i tide og få produktet returnert til Hantek Audio AS på egen regning. Ved utløpet tidsfrist kan Hantek Audio AS nekte innbytte og ordinærpris for støyfiltere vil gjelde.  Hantek Audio AS vil alltid dekke returomkostninger tilbake til Kjøper innenfor tidsfrist for bytte av filter. 

Forbrukerkjøpsloven §30 - Undersøkelse

Iht. Forbrukerkjøpsloven §30 siste ledd Hantek Audio AS forbeholder seg retten til å fakturere kjøper for de kostnader som påløper for undersøkelse av produkt i de tilfeller det ikke viser at feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjon. Makspris for dette er kr 350 inkl.mva + frakt. Du betaler selvsagt ingen gebyrer om det viser seg å være en garanti- eller reklamasjonssak. Det kan derfor være lurt å kontrollere produktet fullstendig før retur og registrering av service.

Registrer service

Har du problemer med ditt produkt, ønsker å reklamere eller har behov for reparasjon må du fylle inn vårt serviceskjema. Klikk deg inn nedenfor for å sette i gang.