Garanti og reklamasjon

Før du kjøper eller ønsker ditt produkt returnert er det viktig at du får med deg alle vilkår.

Hantek Audio AS forholder seg strengt til Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Garanti

Alle våre produkter leveres med en garanti fra produsent hvor produktet garanteres fri for mangler i materialer og/eller produksjonsfeil og feil på komponenter for en periode på ett (1) år fra leveringsdato

Garantien gjelder bare hvor produktene har vært riktig brukt iht. brukerveiledningen og ikke har vært underlagt misbruk, uaktsomhet, ulykke, naturlig slitasje eller tyveri/tap.

Ingen returer innenfor garanti skal gjøres uten avtale med selger eller Hantek Audio AS med mindre det er godkjent eller avtalt på forhånd. Dette gjør du ved å kontakte selger av produktet ditt. Har du handlet hos Hantek Audio AS direkte kan du klikke her.

Passform

På alle våre formstøpte ørepropper får du to (2) måneders reklamasjonsrett på passformen fra leveringsdato. Tidsfristen er regulert etter Forbrukerkjøpsloven hvor kjøper skal reklamere innen rimelig tid fra man oppdager eller burde ha oppdaget mangelen (minimum 2 måneder).

Klage på passform skal registreres elektronisk og skriftlig ved å fylle ut serviceskjema her.

Klager/reklamasjoner utenfor tidsfristen vil medføre kostnader for justering, lakkering eller for ny produksjon av produkt.

Om produktene må produseres på nytt vil du få et prisoverslag for dette, da disse prisene kan variere. Andre vilkår for undersøkelse av produkter vil gjelde. 

Reklamasjon

Som forbruker (privatperson) har du en reklamasjonsrett på 2-5 år. Med reklamasjon betyr at du kan klage på en feil eller mangel på produktet innenfor tidsperioden. Husk at iht. Forbrukerkjøpsloven er du pliktet til å reklamere innen rimelig tid, dette er ikke kortere enn 2 måneder fra feilen er oppdaget. 

Dette dekkes ikke av reklamasjon: Misbruk, dårlig vedlikehold, tette ørepropper grunnet ørevoks, fuktighet, tyveri eller andre årsaker som ikke skyldes en direkte mangel eller produksjonsfeil. Merk deg at etter 6 måneder fra kjøpsdato har kjøper bevisbyrden for å dokumentere at feilen er en mangel. 

Reklamasjon CIEM
Alle Custom IEMs har 5 års reklamasjonsrett mot feil og mangler. Dette gjelder ikke lydelementer, da det må påregnes at ved normal bruk kan lydelementer bli redusert over tid grunnet normal slitasje og ytre påkjenninger som oppstår ved normal bruk. Lydelementer kan skiftes ved reparasjon og anses ikke som en mangel, så fremt det ikke er en åpenbar produksjonsfeil på kontakter eller ledningsnett.

Reklamasjon Ørepropper
Alle formstøpte ørepropper ørepropper har 5 års reklamasjonsrett mot produksjonsfeil og mangler. 

Undersøkelse og gebyrer
Iht. Forbrukerkjøpsloven §30 siste ledd
forbeholder Hantek Audio AS seg retten til å fakturere kjøper for de kostnader som påløper for undersøkelse av produkt i de tilfeller det ikke viser at feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjon. 

Reparasjon

Du får en to (2 måneders) garanti på utført reparasjon av ditt produkt. Merk deg at det kun blir gitt garanti ved utført reparasjonsarbeid og ikke andre årsaker som forekommer etter reparasjoner.

Ved rengjøring av produkter blir det ikke gitt noen garantier. Se punktet “Rengjøring” på denne siden for mer informasjon.

Iht. Forbrukerkjøpsloven §30 siste ledd: Hantek Audio AS forbeholder seg retten til å fakturere kjøper for de kostnader som påløper for undersøkelse av produkt i de tilfeller det ikke viser at feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjon. Du betaler selvsagt ingen gebyrer om det viser seg å være en garanti- eller reklamasjonssak. Det kan derfor være lurt å kontrollere produktet fullstendig før retur og registrering av service. 

Vedlikehold

Ved rengjøring av ørepropper og Custom IEMs og ørepropper blir det ikke gitt noen garantier. Hantek Audio tar ingen ansvar for skjult problemer, skader eller lignende som er ved varen under rengjøring. Det samme gjelder dersom en feil skulle oppstå i forbindelse med at produktet blir rengjort. 

Prisen for rengjøring inkluderer omkostninger for en undersøkelse dersom vi oppdager en feil ved varen din ved, under eller etter rengjøringen. Prisoverslag for reparasjon kan bli avslått og produktet returneres uten refusjon av rengjøring + fraktomkostninger. 

Er selve materialet på øreproppene blitt misfarget, vil ikke en rengjøring kunne fjerne dette. En slik misfarging sitter i selve materialet og kommer normalt av syre fra ørevoks og bakterier. Normalt å se på ørepropper som ikke vedlikeholdes jevnlig. 

Mistenker du feil ved varen eller opplever andre problemer kan du kontakte Hantek Audio AS på forhånd.

Bestilling av rengjøring gjøres kan du gjøre via våre support-sider. 

Filterbytte

Alle våre PRO Custom ørepropper fra ACS med støyfilter leveres med en 2 måneders bytterett. Det betyr at du kan bytte ut dempingen i øreproppene uten kostnad, med unntak av fraktomkostninger til Hantek Audio AS – innenfor 2 måneder fra leveringsdato. Returkostnadene fra Hantek Audio AS til kjøper dekkes av bytteordningen. 

Du er selv ansvarlig å melde i fra i tide og få produktet returnert til Hantek Audio AS på egen regning. Ved utløpet tidsfrist kan Hantek Audio AS nekte innbytte og ordinærpris for støyfiltere vil gjelde.  Hantek Audio AS vil alltid dekke returomkostninger tilbake til Kjøper innenfor tidsfrist for bytte av filter. 

Registrer service

Fyll ut vårt elektroniske skjema for å registrere klage eller ønsket service på produkt.

Kontakt oss

Har du andre spørsmål eller lurer på noe?