Garanti og reklamasjon

Garanti og reklamasjon for produkter av merkevaren ACS og produkter solgt av Hantek Audio AS.

Garanti

Alle våre produkter leveres med en garanti fra produsent hvor produktet garanteres fri for mangler i materialer og/eller produksjonsfeil og feil på komponenter for en periode på ett (1) år fra leveringsdato

Garantien gjelder bare hvor produktene har vært riktig brukt iht. brukerveiledningen og/eller ikke har vært underlagt misbruk, uaktsomhet, ulykke, naturlig slitasje eller tyveri/tap.

Ingen returer innenfor garanti skal gjøres uten avtale med selger eller Hantek Audio AS med mindre det er godkjent eller avtalt på forhånd. Dette gjør du ved å kontakte selger av produktet ditt. Har du handlet hos Hantek Audio AS ber vi deg om å kontakte oss direkte.

Passform - Reklamasjon

Formstøpte ørepropper får du to (2) måneders reklamasjonsrett på passformen fra leveringsdato. Tidsfristen er regulert etter Forbrukerkjøpsloven hvor kjøper skal reklamere innen rimelig tid fra man oppdager eller burde ha oppdaget mangelen (minimum 2 måneder).

Ved klage på passform skal dette gjøres skriftlig og via vårt kontaktskjema som du finner ved å klikke her eller gå til siden om Kontakt oss

Klager/reklamasjoner utenfor tidsfristen vil medføre kostnader for justering, lakkering eller for ny produksjon av produkt.

Generelt om reklamasjon

Som forbruker (privatperson) har du en reklamasjonsrett på 2-5 år. Med reklamasjon betyr at du kan klage på en feil eller mangel på produktet innenfor tidsperioden. Husk at iht. Forbrukerkjøpsloven er du pliktet til å reklamere innen rimelig tid, dette er ikke kortere enn 2 måneder fra feilen har eller burde ha vært oppdaget. 

Dekkes IKKE av reklamasjon

Misbruk, dårlig vedlikehold, tette ørepropper grunnet ørevoks, fuktighet, tyveri eller andre årsaker som ikke skyldes en direkte mangel eller produksjonsfeil. Bruk utover hva som er anbefalt eller instruert i brukerveiledning eller medfølgende dokumentasjon gir heller ingen gyldig reklamasjonsrett. Merk deg at etter 6 måneder fra kjøpsdato har kjøper bevisbyrden for å dokumentere at feilen er en mangel. 

Reklamasjon CIEM

Custom IEMs fra ACS har 5 års reklamasjonsrett mot feil og mangler. Dette gjelder ikke lydelementer, da det må påregnes at ved normal bruk kan lydelementer bli redusert over tid grunnet normal slitasje og ytre påkjenninger som oppstår ved normal bruk. Med ytre påkjenninger mener vi håndtering av produkt, svette ved bruk, bevegelse og annen påkjenning produktet måtte påføres. Bruker er selv ansvarlig å vurdere vedlikehold og bruk av produktet, da mengden ytre påkjenninger er individuelt.

Lydelementer kan skiftes ved reparasjon og anses ikke som en mangel, så fremt det ikke er en åpenbar produksjonsfeil som er årsaken.

Reklamasjon Ørepropper

Alle våre formstøpte ørepropper har 5 års reklamasjonsrett mot produksjonsfeil og mangler. Dette gjelder ikke normal slitasje, normal endring av ørekanalen o.l. 

Undersøkelse og gebyrer

Iht. Forbrukerkjøpsloven §30 siste ledd forbeholder Hantek Audio AS seg retten til å fakturere kjøper for de kostnader som påløper for undersøkelse av produkt i de tilfeller det ikke viser at feilen ikke faller inn under garanti eller reklamasjon.