Kabler

Ekstra kabler for ACS Custom IEMs. 

Vi anbefaler at du tar kontakt med kundeservice før du skifter egen kabel og ikke har gjort dette før. Dette for å unngå at du skader kontakter eller demonterer/monterer kabelen feil. 

*Kabler skal kun byttes ved behov. Kontroll av produkt og bytte av kabel kan også gjøre ved service. Fyll ut service- og returskjema.