Custom IEM ledninger

Ekstra ledninger for ACS Custom IEMs. 

Ta gjerne kontakt med kundeservice før du skifter egen kabel og/eller ikke har gjort dette før. Dette for å unngå skader på kontakter eller ledning. 

Produkter