Reklamasjon og service

Få hjelp med produktet ditt når du opplever problemer, ønsker å få det reparert eller har oppdaget en mangel du vil reklamere på.

Dårlig passform

Opplever du dårlig passform kan øreproppene dine justeres eller produseres på nytt.

Reparasjon & service

Meld inn ønske om reparasjon, undersøkelse eller en reklamasjon på dine ørepropper.

Rengjøring

Om øreproppene dine trenger en rengjøring og ekstra omsorg, så kan dette gjennomføres hos oss.

Andre problemer

Når du opplever andre problemer med øreproppene eller har behov for annen hjelp.