Vilkår for bruk

VILKÅR FOR BRUK

-----

OVERSIKT

Denne nettsiden drives av Hantek Audio AS. På denne siden vill "vi", "oss" og "vår(e)" refere til Hantek Audio AS. Hantek Audio AS tilbyr denne nettsiden og inkludert all dens innhold, verktøy og service tilgjengelig for de, som bruker av nettsiden, mot at du godtar vilkårene og alt annet som er nevnt i denne avtalen.

Ved å besøke vår nettside og/eller ved å kjøpe fra oss, vil du samtykke og være bundet av følgende vilkår og betingelser i denne avtalen, kjøpsbetingelser og personvernerklæringen.

( "Vilkår for bruk", "Vilkår"), inkludert de ytterligere vilkårene og retningslinjene som er satt i "Kjøptsbetingelser", som blir nevnt i denne avtalen og/eller som er tilgjengelig på våre nettsider.

Disse vilkårene for bruk gjelder for alle bruker av nettstedet www.hantek.no

Vennligst les disse vilkårene nøyre før du besøker eller bruker nettstedet vårt. Ved å bruke noen del av nettstedet, godtar du og er bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, må du ikke bruke dette nettstedet eller de tjenestene som blir tilbydd på nettstedet.

Alle nye funksjoner og tjenester som blir lagt til på denne nettsiden er også underlagt alle vilkår nevnt på denne siden.

Du kan lese våre vilkår når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse vilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer til vår nettside. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden jevnlig for endringer. Ditt fortsatte bruk av denne nettsiden etter kunngjøring av endringer vil du automatisk akspetere disse endringene.

Vår nettside benytter Shopify Inc. som platform for vår nettbutikkløsning. Dette tillater oss ås elge produkter og tjenester til deg.

-----

DEL 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKK OG NETTSIDE

Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du er myndig (over 18 år). Du kan ikke bruke våre produkter til ulovlig

eller uatuorisert bruk, inkludert brudd på opphavsrett.

Du må ikke overføre ormer, virus eller andre koder/programmer med ødeleggende effekt. Ett eller flere brudd på noen av disse vilkårene vil resultere i umiddelbar oppsigelse av tjenester og i værste fall anmeldelse.

-----

DEL 2 - GENERELLE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til å nekte å levere våre tjenester til enhver tid. Du samtykker at du forstår at din

informasjon (inkluderer ikke kredittinformasjon), kan overføres ukryptert til ulike nettverk for å tilpasse tekniske krav for tilkobling til nettverk, internett og servere. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring til andre nettverk/servere.

Du godtar at du ikke skal kopiere, reprodusere, selge, videreselge eller utnytte noen del av innhold og tjenester på denne nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som er brukt i denne avtalen er kun ment for orientering og vil ikke begrense eller påvirke disse vilkårene.

-----

DEL 3 - INFORMASJON, OPPLYSINGER OG INNHOLD

Vi er ikke ansvarlige dersom informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller

oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og bør ikke brukes som et beslutningsgrunnlag uten nærmere kontakt med oss.

Vi forbeholder oss retten til å endre all innhold og informasjon på dette nettstedet til enhver tid. Vi har heller ingen plikt til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt.

Du samtykker og er enig i at det er ditt ansvar å holde seg oppdatert/overvåke eventuelle endringer på dette nettstedet.

-----

DEL 4 - ENDRINGER I TJENESTER OG PRISER

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutter tjenester, priser

og produkter uten forvarsel til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlig ovenfor deg eller noen tredjepart for endringer av tjenester, prisendringer eller opphør av tjenester.

-----

DEL 5 - SPESIALTILPASSEDE PRODUKTER

Visse produkter på vårt nettsted er formstøpte. Dette menes med at produktet må spesialtilpasses etter kjøper av produkt.

Du samtykker at du forstår vilkår, informasjon og annet som blir oppgitt ved bestilling av disse produktene.

-----

DEL 6 - NEKT AV BESTILLINGER

Vi forbeholder oss retten til å nekte bestillinger du plasserer hos oss. Vi kan etter eget ønske begrense, justere antall varer kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse restriksjonene kan inkludere bestillinger av eller under samme kundekonto, kredittkort og/eller faktura- og leveringsadresse.

I disse tilfeller gjør vi en endring i bestilling eller sletter din ordre. Vi kan forsøke å varsle deg på e-post på forhånd.

-----

DEL 7 - TREDJEPARTS TJENESTER OG FUNKSJONER

Vi kan igjennom dette nettstedet gi tilgang til verktøy og funksjoner som leveres av en tredjepart. Dette er verken noe vi

overvåker eller har kontroll over. Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy og tejenster "som den er" og som tilgjengelig" uten eventuelle garantier eller betingelser av noen slag.

Vi har ingen erstatningsansvar som i følge av eller er relatert til din bruk av en tredjeparts verktøy og/eller tjeneste på dette nettstedet. All bruk av tjenester og verktøy på dette nettsiden skjer på helt egen risiko.

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og funksjoner gjennom nettstedet. Her vil de samme vilkår og betingelser gjelde.

-----

DEL 8- LENKER TIL EN TREDJEPART

Noe innhold, produkter eller tjenester på dette nettstedet kan være tilgjengelig via en tredjepart. I de tilfeller hvor man blir videresendt til en tredjeparts nettside har du selv ansvaret for å følge de retningslinjene dette nettstedet har.

Vi tar ingen ansvar for innhold, tjenester og produkter som er oppgitt på en tredjeparts nettside.

Du må derfor sørge for at du leser de retningslinjene som er satt for det enkelte nettstedet.

-----


DEL 9 - PERSONLIG INFORMASJON

All personlig informasjon som blir lagt igjen på vår nettside og nettbutikk er underlagt våre retningslinjer for personvern. Vennligst les vår Personvernerklæring for mer informasjon.

-----

DEL 10 - FEIL PÅ INFORMASJON OG NETTSIDEN

Det kan forekomme informasjon fra vår side eller i en tjeneste som inneholder skrivefeil, unøyaktigheter eller mangler.

Dette relateres til produksbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil og mangler. Vi tar oss også rett til å endre eller kansellere ordre hvis informasjon gitt på vårt nettsted eller andre relaterte nettsder er feil uten forvarsel (dette gjelder også ordre som er bekreftet).

Vi påtar oss ingen forpliktelser til å oppdatere, endre eller etterfølge feilaktig informasjon som er gitt på relaterte nettsider (f.eks en samarbeidspartner).

-----

DEL 11 - ULOVLIG BRUK

I tillegg til andre forbud og krav som er satt i disse vilkårene, er dt forbudt å bruke nettstedet eller dens innhold:

a) til ulovlige formål
b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i noen ulovlige handlinger
c) å bryte noen internasjonale eller nasjonale forskrifter, regler, lover eller lokale bestemmelser.
d) for å krenke eller krenke våre materielle rettigheter.
e) å trakkasere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktalelse, nedvurdere, skremme, eller diskminere på grunnlag av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming.
f) å sende inn falsk eller villedende informasjon
g) for å laste opp eller overføre virus eller andre annet som vil eller kan brukes på en måte som vil påvirka funksjoner, drift, stjele data og andre tjenester tilknytter nettstedet eller internett.
h) for å samle eller spore personlig informasjon om andre.
i) til spam, phising, pharm, ormer, virus etc.
j) for uanstendig eller umoralsk formål
k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene på nettsiden eller på relaterte eller andre nettsider.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av nettsiden og/eller anmelde forholdene ved ulovlig bruk.

-----

DEL 12 - ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Vi garanterer ikke at din bruk av nettsiden vår vil være uavbrutt, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av nettsiden vil være nøyaktig eller pålitlig.

Du samtykker i at i fra tid til annen kan vi fjerne/legge ned våre tjenester på ubestemt tid eller avslutte hele nettsiden uten forvarsel.

Du samtykker at din bruk av nettsiden, dens innhold og tjenester skjer på egen risisko. De produkter og tjenester som leveres deg igjennom vår nettside (med unntak av det som blir oppgitt direkte fra oss) er "som tilgjengelig" og "som den er".

Du samtykker våre kjøpsbetingelser, personvern og vilkår for bruk.

Du samtykker at at samling av informasjon om våre produkter og tjenester skjer på egen risiko. Dette menes med at du som bruker av denne nettsiden selv er ansvarlig for at du får den nødvendig informasjonen du trenger om produkt, garanti, retur og andre vilkår før du eventuelt handler hos oss.

Du samtykker at du bruker dette nettstedet på egen risiko. Eventuelle virus fra tredjeparts nettsider eller som ulovligheter som er plassert på nettstedet eller er utenfor vår handlingsevne er ikke vårt ansvar.

Du samtykker at du selv er ansvarlig å sørge for at lover og forskrifter i din stat, land eller bosted følges.

-----

DEL 13 - ERSTATNING

Du godtar å beskytte, forsvare og holde Hantek Audio AS og våre overordnende, datterselskaper, samarbeidspartnere, ledere, direktører, agenter, ansatte, tjenesteleverandører, leverandører og andre tilknyttet bedriftens virksomhet fra ethvert krav. Dette inkluderer eventuelle saks- og advokatkostnader fra en tredjepart som på grunn av eller som følge av brudd på vilkår, lover, forskrifter eller vilkår hos en tredjepart.

-----

DEL 14 - UGYLDIGHET

I de tilfeller noen er fast bestemt av noen av disse vilkårene er ulovlig, ugyldig eller burde håndheves skal likevel bestemmelsene være rettskraftig i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov. Dette skal heller ikke påvirke andre bestemmelser i denne avtalen.

-----

DEL 15 - AVTALEN

Disse vilkårene for bruk og retningslinjer utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler enten muntlig eller skriftlig mellom oss og deg (inkluderer tidligere utgaver av Vilkår for bruk).

Dersom noen punkter er uklare må du ta kontakt med oss så snart som mulig.

-----

DEL 16 - ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK

Du kan til enhver tid lese nyeste versjon av vilkår for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen deler av disse vilkårene. Det er ditt ansvar å sjekke vår hjemmeside for endringer og før bruk av vår nettside.

Du aksepterer alle disse betingelsene og eventuelle endringer ved å fortsette bruken av denne nettsiden.

-----

DEL 17 - KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål? Vennligst ta skriftlig kontakt med oss på post@hantek.no.


--------------------------------------