Støykalkulator

En økning på 3 decibel (dB) er det samme som en dobling av lydtrykket og du halverer tiden du kan oppholde skadefritt i dette lydnivået. Dette betyr at for hver 3 dB du bruker i beskyttelse kan du doble den trygge tiden du kan oppholde deg i støynivået. 

Et eksempel: Er du i et lydmiljø med 100 dB og bruker våre PRO17 (17 dB) vil du gå fra 30 minutter trygg eksponeringstid til hele 16 timer! Samtidig lar øreproppene våre deg nærmest høre som normalt, men på et trygt nivå for hørselen din.

Bruk kalkulatoren nedenfor for å se hvordan øreproppene våre fungerer til ditt bruk og støynivå.