Produksjonstid

Oversikt over estimert produksjonstid på ACS produkter.

Produksjonstid betyr fra vi har registrert din ordre og øreavstøp til produksjon, til vi sender ferdig produkt. Tidene er kun et estimat og det kan forekomme forsinkelser utover dette. Perioder med helligdager, fellesferie o.l vil også påvirke tidene som er nevnt. Perioder som sommerferie o.l så vil ikke produksjonstidene være riktige, da Hantek holder delvis stengt i juli måned. Samme gjelder perioder med høytider i Norge.

ProduktTid
PRO custom3-4 uker
SleepSound3-4 uker
Total Block3-4 uker
Custom IEMs6-7 uker
DriverCom6-7 uker
Sambandspropp3-4 uker
SoundScope iHunt3-4 uker
PRO Communicator6-7 uker
PRO Pilot Spec6-7 uker