REKLAMASJON
OG SERVICE

NÅR NOE ER GALT.

Alle reklamasjoner eller henvendelser for service/reparasjon skal gjøres skriftlig. 

Hantek Audio AS forholder seg til Forbrukerkjøpsloven og andre Norske lover når vi behandler reklamasjon- og reparasjonssaker. 

Fyll ut vårt elektroniske skjema nedenfor for å registrere din reklamasjon eller service. Du hører i fra oss så fort saken har blitt gjennomgått og behandlet. 

Oppgi ordrenummer om du har dette tilgjengelig.